Sodyum bisülfat hakkında temel bilgiler

- Jan 04, 2018-

Sodyum hidrojen sülfat (kimyasal formül: NaHSO4), ayrıca asit sodyum sülfat olarak bilinir. Susuz maddesinin higroskopik özelliği vardır. Sulu çözelti asidiktir, 0.1 mol / l sodyum bisülfat çözeltisinin pH değeri yaklaşık 1.4'tür. Sodyum bisülfat iki yöntemle elde edilebilir.

Fiziki ozellikleri
Görünüm ve karakter: gri-beyaz partiküller, kristaller veya tozlar
Yoğunluk: 2.1
Erime noktası: 315 ° c
Kaynama noktası: 330ºC, 760 mmHg'de
Kararlılık: Kararlı. Sert bazlar, ateşli oksitleyici maddeler, sodyum karbonat, sodyum hipoklorit ile uyuşmaz. Nemli havaya maruz kalındığında ayrışabilir veya etiketli olabilir.
Depolama koşulları: Depo düşük sıcaklıkta havalandırılmış havalandırılmıştır.
İçerik: Reaktif sınıfı% 98.5 -% 100, endüstriyel derece ≥% 95, endüstriyel düzeyde ≥% 90.
Ph: l ~ 2 (% 5 sodyum bisülfat)
Çözünürlük: Suda çözünür, sıvı amonyakta çözünmez.