Yosun Gübre Hakkında

- Mar 20, 2019-

Yosun gübresinin rolü:


1.Gübre kullanımının iyileştirilmesi ve verimin arttırılması

Ana hammadde olarak ligninli organik gübreler, topraktaki sabit fosforu aktif hale getirerek mevsimde azot kullanım oranını% 10-15 artırabilir ve fosfor kullanım oranını% 50-70 artırabilir.


2.Beslenme verimlidir, gübre etkisi kalıcıdır, yaygın olarak uygulanır.

Azot, fosfor, potasyum ve organik madde içermesine ek olarak, aynı zamanda şeker, amino asitler ve büyüme faktörleri ve çeşitli, toksik olmayan ve zararsız, hayat unsurlarını absorbe etmek için etkili ve kolay bir şekilde gerekli olan diğer bitki büyümesini içerir.


3. toprağı sayar, toprağın verimliliğini azaltır

Toprak agrega yapısının oluşumunu destekleyebilir, toprak geçirgenliğini etkili bir şekilde iyileştirebilir, toprağa zararlı maddeleri adsorbe edebilir ve degrade edebilir ve toprakta toksik maddelerin birikimini azaltabilir.