Ana Ürünlerimiz

- Nov 19, 2020-

Klordezasyonu dezenfeksiyon klor veya klor preparatları ile içme suyu dezenfekte bir yöntem anlamına gelir. Klor preparatları esas olarak sıvı klor, beyazlatma tozu, ağartma tozu esansı ve organik klor preparatları içerir. Doğal su, bakteriyel patojenik mikroorganizmalar ve hastalığa neden olabilecek viral patojenik mikroorganizmalar da dahil olmak üzere, evsel kanalizasyon ve endüstriyel atıksuların kirlenmesi nedeniyle çeşitli mikroorganizmalar içerir. Dezenfeksiyon amacı, çeşitli patojen mikroorganizmaları öldürmek, su kaynaklı hastalıkların yayılmasını önlemek ve insanların sağlığını korumaktır. Dezenfeksiyon içme suyunun arıtılmış ıstırabında vazgeçilmez bir adımdır ve içme suyunun bakteriyolojisini garanti eder.