Trikloroizosiyanürik Asit Depolama ve Taşınması

- Jan 04, 2018-

Ürün Depolama: Ürünler, yanıcı ve patlayıcı, kendiliğinden yanma ve karışık olmayan diğer maddeler ile yasaklanmış, serin, kuru, iyi havalandırılan, nem geçirmez, su geçirmez, su geçirmez, yangın, izolasyon ve ısı kaynağı depolanmalı, oksitleyici ve indirgeyici ajanlar içermemelidir. , klorlanması kolay, oksitleyici maddeler karışık depolama, sıvı amonyak, amonyak, amonyum, amonyum sülfat ile mutlak yasak Amonyum klorür üresi amonyak, amonyum, amin inorganik tuzları ve karıştırılmış ve karıştırılmış organik bileşikler içerir, aksi halde patlama veya yanma eğilimi gösterir ve noniyonik sürfaktan teması, aksi takdirde yanması kolaydır.

Ürün Taşıma: Ürünler tren, otomobil, gemi ve diğer ulaşım araçları, sevkıyat, paketleme rüptürü, yangın önleme, su geçirmez, nem geçirmez ve amonyak, amonyak, amonyum, amid, üre, oksidan, noniyonik yüzey aktif cisimleri, yanıcı, patlayıcı ve diğer tehlikeli maddeler karışık taşımacılık.